Əlaqə Arxiv
news Image
2020.06.22
09:47
| A A A
Deputat erməni vandalizmində kilsələrin rolundan yazdı

AZƏRBAYCANLILARA QARŞI TÖRƏDİLMİŞ  SOYQIRIMLARDA ERMƏNİ KİLSƏSİNİN ROLU BARƏDƏ 

Bu günlərdə Azərbaycan şairi Mir Mövsün Nəvvabın “1905-1906-cı illərdə erməni müsəlman davası” əsərini oxudum. Kitabda 1903-1904-cü illərdə Şuşada və Qarabağın başqa bölgələrində ermənilərin Azərbaycanlılara qarşı törətdikləri amansız qəddarlıq və cinayət əməlləri haqqında ayrı-ayrı epizodlarda geniş məlumat verilir. Hələ o dövrlərdə ermənilər bu bölgədə yaşayan azərbaycanlılara qarşı kütləvi qətllər törətmiş, bu haisələrdə erməni kilsəsi aktiv rol oynamışdır. 
Həmin dövrdə də çarın əmri ilə Azərbaycanlılara silah gəzdirmək qadağan olunmuşdu. Bundan məhaərətlə istifadə edən ermənilər silahsız azərbaycanlıları təqib edərək vəhçicəsinə qətlə yetirirdilər. Onlar bunu o zamanlar dünyanın bir çox yerlərində yaratdıqları qımdatxanalar (erməni quldur dəstələrini birləşdirən mərkəzlər) vasitəsilə həyata keçirirdilər. Bu quruma erməni ziyalıları, gənclər, sənətkar və cəmiyyətin digər nümayəndələri cəlb edilirdi. Bu qurumun əsas vəzifəsi azərbaycanlılara qarşı təbliğatda, təxribatda, sui-qəsddə, eləcə də, silahlı toqquşmalarda istifadə etmək üçün lazımi hərbu sursatın təmin olunması, çar məmur və zabitlərinin rüşvətlə ələ keçirilməsi  məqsədilə varlı erməni təbəqələrindən pul toplanılması idi. 
Hər zaman olduğu kimi o dövrdə də ermən millətçilərinin Azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdiyi qətllərə xeyr-dua verən, xalqımız qarşı törətdikləri qanlı cinayətlərin, qırğınların əsas təşkilatçısı yerlərdə fəaliyyət göstərən kilsələr və kilsə xadimləri olmuşlar. Kilsənin toxunulmaz Tanrı məbədi olduğu nəzərə alınaraq keşişlər  həmin dövrdə onu xaqlımız qarşı erməni quldur dəstələrini silahlandıran hərbi sursat cəbhəxanasına çevirmişdilər. İnsanlığı mənəvi paklığa çağırmalı olan, onları günah əməllərdən, ədavətdən, zülmdən çəkindirmək missiyası daşıyan,  insanlığı ədalətə, xeyirxahlığa, haqq yoluna dəvət etməli olan kilsə öz mahiyyətindən uzaqlaşaraq erməni quldur dəstələrinin silahlandırılaraq azərbaycanlıları qətl etməyə təşviq edirdi. 
Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri iğtişaş və qırğınlarda kilsənin fəaliyyətini öyrənmiş rus diplomatı, general Mayevski öz qeydlərində yazırdı: “Erməni din xadimləri haqqında bir neçə söz demək istəyirəm. Onların dini fəaliyyəti olduqca cüzidir. Erməni din xadimlərinin fəaliyyəti “Allah kəlamını” çatdırmaqdan yox, müsəlmanlarala xristianlar arasında nifaqı qızışdırmaqdan ibarətdir”.  Vaxtilə Eçmiədzinə səfər etdikdən və onun fəaliyyəti ilə yaxından tanış olduqdan sonra fransız alimi Baron de-Bay belə yazmışdı: “Bu kisı bir müddət saxta pul düzəldənlərin yuvası olmuşdir... Mənim bütün minnətdarlıqlarıma baxmayaraq, mən səmimi olmalıyam. Bu monastr məndə dini mərkəzdən çox siyasi mərkəz təəssüratı yaratdı”. Erməni kilsələrinin belə qeyri-insani fəaliyyətini işıqlandıran ayrı-ayrı mənbələrdən bir çox nümunələr gətirmək olar. Müasir dövrdə də istər xaricdə, istərsə də daxildə olan erməni mafiyasının ən qüdrətli dayaqlarından biri, terror və təbliğat şəbəkələrinin təşkilatçısı, onu maddi cəhətdən təmin edən kilsə olmuşdur.  Bu gün də kilsə bu missiyanı “uğurla” davam etdirir. 
Kitabda müəllif konkret epizodlarla ermənilərin Dağlıq Qarabağda azərbaycanlılara qarşı törətdikləri qətllərdən geniş bəhs edir. Həmin hadisələri təhlil edərkən ermənilərin azərbaycanlılara qarşı kin və küdurətinin, düşmənçiliyinin tarix boyu davam etdiyinə bir daha əmin olursan. 
Sözügedən əsər istər Dağlıq Qarabağda, istərsə də digər bölgələrdə ermənilərin həyata keçirdikləri qətllərin səbəblərinin, onun tarixi köklərinin və erməniləri dəstəkləyən qüvvə və tərəflərin öyrənilməsində və xarici qüvvələrin bu bölgədə apardıqları siyasətin mahiyyətinin öyrənilməsi baxımından xüsusi önəm daşıyır.

Ceyhun Məmmədov,

Milli Məclisin deputatı,

İlahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru

Sizin Reklam Yeriniz