news Image
2012.04.19
07:47
| A A A
Azərbaycan İsraildən raket və minaatanlar alıb
Ölkəmizlə İsrailin “Rafael” şirkəti arasında razılaşma əldə olunub

Azərbaycanİsraildəntankəleyhinəraketlərminaatanlaralıb. APA-nın verdiyi məlumatagörə, Azərbaycanlaİsrailin "Rafael" şirkətiarasındaötənil "SpikeSR", "Spike-LR" tipli tank əleyhinəraketlərin, "ElbitSystems" şirkətiiləisə "Cardom" tipli 120 mm-lik minaatanlarınalqı-satqısınadairanlaşmalarəldəolunub. Azərbaycanın verdiyi sifarişləronlarınçatdırılmasıbarədəəlavəməlumatlarverilməyib.

Qeydedəkki, Azərbaycan "Spike" tiplitankəleyhinəraketlərisilahlanmaya 2010-cuildəqəbuledib.

"Spike-SR" tipli tank əleyhinəraketlər 50-800 m, "Spike-LR" isə 200-4000 məsafədəhədəfləriməhvetməküçünnəzərdətutulur. Birinciraketinçəkisi 9 kq, ikincininçəkisiisə 13 kq-dır. "Spike-LR" sisteminəəlavəolaraqburaxılışqurğusu (5 kq), termalkamera (4 kq), batareya (1 kq) üçayaq (3 kq) daxildir.

"ElbitSystems" şirkətinintərkibinədaxilolan "SoltamSystems" şirkətitərəfindənistehsaledilmiş 120 mm-lik "Cardom" minaatanıdəqiqədə 15 mərmiatmaimkanınamalikdir. Minaatan 7200 muzaqlıqdakıhədəfləridəqiqvurabilir.

Qeydedəkki, ötənilBakıdakeçirilmişhərbiparadda "Spike" tiplitankəleyhinəraketlər "Cardom" tipliminaatanlarınnümunələrinümayişetdirilib.