Əlaqə Arxiv
news Image
2020.09.21
17:50
| A A A
Azərbaycanın inkişafında neft və qazın rolu

Azərbaycan XX əsrdən etibarən geniş neft ehtiyatlarına malik ölkə olaraq tanınır.  Neft fontalarının baş verməsi bir çox insanı neft milyonçusu etdi. Bunlardan Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Murtuza Muxtarov,  Şəmsi Əsədullayev və bir çox milyonçuların adını çəkmək olar. Bu milyonçular öz qazanclarını xalqın rifahı, şəhərlərimizin abadlaşdırılması üçün istifadə etmişlər. Təkcə H.Z.Tağıyevin təhsilimizin inkişafı, Bakının abadlaşdırılması və xalqımızın   rifahı naminə gördüyü  işlər danılmaz faktlardır.
Azərbaycanın müstəqil olmadığı illərdə neftimiz istismar olunmuş, xalqın maraqları nəzərə alınmamışdır. Əgər neftimiz xalqın maraqları, ölkənin yenidənqurulması üçün istifadə olunsaydı, bu gün Azərbaycan dünyanın varlı ölkələrindən biri ola bilərdi.
         Lakin 1994-cü ildə 19 ölkənin 41 şirkəti ilə imzalanmış Əsrin müqaviləsi Azərbyacnın neft sənayesinin, eyni zamanda mövcud iqtisadiyyatının inkişafı üçün ən mühüm hadisədir. Bu günə qədər də Azərbaycan neftinin xaricə daşınmasını təmin edən, eyni zamanda neft sənyemizin dirçəlməsinə səbəb olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəmərinin çəkilməsi bu müqavilənin nəticəsidir.
        Müstəqil dövlətçiliyimiz bərpa olunduqdan sonra “qara qızılımız” yalnız xalqın rifahı, infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi, təhsil sisteminin və bir çox sənaye sahələrimizin inkişafı üçün sərf olunmuşdur.  Ölkəmiz neft hasilatı üçün lazım olan bir çox avadanlıqların istehsalını da davam etdirir.
        Azərbaycanın neft ölkəsi olaraq tanınmasında ən böyük iş neftçilərimizin üzərinə düşür. Onların əməyi, bilik və bacarıqları sayəsində bugün ölkəmiz neft sahəsində qabaqcıl ölkə halına gəlmişdir. Belə neftçilərimizdən Xoşbəxt Yusifzadə, Qurban Abbasovu nümunə olaraq göstərə bilərik. Bundan sonra da neft-qaz amilini öndə saxlayacaq “Abşeron” yatağının kəşf edilməsində Xoşbəxt Yusifzadənin böyük rolu olmuşdur.
         Artıq ölkəmiz sadəcə neft ölkəsi deyil, həm də qaz ölkəsi olaraq tanınır. Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə imzalanmış TANAP layihəsi Azərbaycan qazının Avropaya daşınmasında ən böyük səbəbkardır. Bundan sonra “Abşeron” və “Qarabağ” yataqlarından hasil olunacaq qaz ölkəmizi neft ölkəsindən qaz ölkəsinə çevirəcək. İlham Əliyevin də dediyi kimi “ Əvvəllər Azərbaycan Türkiyə bazarında 4-5-ci yerdə idisə, bu gün artıq 1-ci yerdədir”
         Neft hasilatı bir çox sahələrdə ekoloji fəlakət zonalarının yaranmasına səbəb olmuşdur. Müstəqil olmadığımız vaxtlarda bu cür sahələrdə diqqət ayrılmamış, insan faktoru nəzərə alınmamışdır. Lakin bu gün Prezidentimizin göstərişi ilə bu cür sahələr təmizlənir, yerinə parklar, yaşıllıq zolaqları salınaraq xalqın rahatlığı təmin olunur. Bütün bunlar neft və qazın ölkəmizin inkişafında rolunu göstərməklə bərabər, müstəqilliyin də nə qədər vacib olduğunu bir daha nümayiş etdirir. İlham Əliyevin bildirdiyi kimi “ Müstəqillik bizim əsas dəyərimizdir.”

Vəliyeva Rumiyə
Nəsimi RİH Könüllüsü

Sizin Reklam Yeriniz