Əlaqə Arxiv
news Image
2020.02.19
12:09
| A A A
MEK-in Lüğətlər fondunda nadir nəşrlər var

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasının Lüğətlər fondu ilə yaxından tanış olaq. Lüğətlər həmişə, hamıya lazım olan ən qiymətli məlumat mənbəyidir. Dünya xalqları ilə tanışlıq ilk növbədə onun dilini öyrənməklə başlayır. Dil öyrənmək üçün isə ən yaxşı müəllim və bələdçi lüğətlərdir. Cəmiyyətin bütün təbəqələri zaman-zaman lüğətlərdən istifadə edib və bu gün də etməkdədir. İstər tədqiqatçı alimlər, istərsə də yaradıcı ziyalıların ən çox müraciət etdiyi lüğətlər tipindən, xarakterindən, oxucu kontingentindən asılı olmayaraq bütün kitabxanalar tərəfindən xüsusi mühafizə olunur.

AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanası isə daha fərqli və effektiv bir mühafizə yolu seçib. Bütün lüğətləri ümumi fondun tərkibindən ayıraraq SL formatı altında xüsusi fondda yerləşdirib. Bu həm qiymətli fondun mühafizəsini asanlaşdırır, həm də oxucu sorğularının operativ və yüksək səviyyədə ödənilməsinə şərait yaradır. Oxucu istədiyi məlumatın konkret ünvanını bilməsə də kitabxanaçı (əlbəttə fondunun tərkibini yaxşı bilən) öz fondunu oxucusuna təqdim edir.

MEK-in çox zəngin lüğətlər fondu var. Hətta elə kitablar var ki, respublikada ancaq bizim kitabxananın fondunda yerləşir. Həm nəşr tarixinə, həm də elmi-tarixi əhəmiyyətinə görə bir çox nadir nüsxələr fondun dəyərini daha da artırır. Məsələn, «Словарь церковно-славянского и русского языка», 1867 (“Kilsə-slavyan və rus dili lüğəti”), «Полный французcко-российский словарь», 1824 (“Bütöv fransız-rus dili lüğəti”), «Немецко-русский словарь», 1902 (“Alman-rus dili lüğəti”), «Русско-шведский словарь», 1896 (“Rus-isveç dili lüğəti”), «Англо-русский нефтяной словарь», 1934 (“İngilis-rus neft terminləri lüğəti”), «Азербайджанско-русский словарь», 1939 (“Azərbaycan-rus dili lüğəti”), «Словарь иностранных слов», 1894 (“Xarici sözlər lüğəti”), «Корнесловъ русского языка», 1842 (“Rusca köksözlər lüğəti”), «Русско-Тюркский словарь», 1928 (“Rus-türk dili lüğəti”) və bir çox qiymətli nəşrlər fondumuzda mühafizə olunur. Hazırda 2495 nüsxədən ibarət fondun elektron kataloqa salınması prosesi gedir.

Sizin Reklam Yeriniz