Əlaqə Arxiv
news Image
2012.04.19
01:17
| A A A
Körpünün uçmasında yağıntılar və daş karxanaları əsas rol oynayıb
Nəqliyyat naziri Qaraçay üzərində uçan körpüyə baxış keçirib

AzərbaycanınnəqliyyatnaziriZiyaMəmmədov,"Azəryolservis" ASC-nin rəsmiləri, Quba rayon icra hakimiyyətininnümayəndələriBakı-Quba-Rusiya Federasiyasısərhədiyolunun156-km-, Qaraçay üzərindəuçankörpüyəbaxışkeçirib.

Naziraçıqlamasında1970-ciildəinşaedilənkörpününuçmasındayağıntılarındaşkarxanalarınınroloynadığınıbildirib. Oqeydedibki, körpünündibi13 metrdərinlikdəyuyulub.

Bakı-Quba yolunun rekonstruksiyasızamanıbukörpüdəbərkitməişlərininaparıldığınıbildirənnazirbildiribki, adıçəkilənərazidəyeniyolunçəkilişiüçünməsləhətləşmələraparılır. "Sabahgününsonunakimialternativyolçəkiləcək. Ərazidətəciliolaraqyenikörpüdətikiləcək".

QubarayonunicrabaşçısıMübarizAğayevANSPRESS-in bölgə müxbirinəaçıqlamasındaaphtkby 19  axşama qədər alternativyolsalınacağınıdeyib.

Z.MəmmədovQusarRusiyasərhədyoluna, XaçmazınkəndlərinəgetməkistəyənsürücülərəalternativyolkimiGəndob- Yalamayolundan, QubaistiqamətindəgetməkistəyənlərəisəPirvahidkəndindənkeçməkləgetməyiməsləhətgörüb Qeyd edək ki, dünən səhər saatlarındaBakı-Quba-Rusiya sərhədi yolunun 156- km-, Qaraçay üzərindəkikörpününbirhissəsiselsularısəbəbindənçöküb. Nəticədə"QAZel" markalıyükmaşınıçayadüşüb. "QAZel"in sürücüsü, Quba rayonununİqriqkəndsakini, 1972-ciiltəvəllüdlüÜlfətHüseynovmüxtəlifdərəcəlibədənxəsarətlərialıb. Körpüüzərindənnəqliyyatvasitələrininhərəkətidayandırılıb.

QubarayonMərkəziXəstəxanasınınhəkimiRəhimKərimxanaovunANSPRESS-ə verdiyi məlumatagörə, Ü.Hüseynovüz, bud, belnahiyəsindənxəsarətalıb. OilkinyardımdansonraBakıyaTravmatologiyaOrtopediyaElmiTədqiqatİnstitutunagöndərilib

Sizin Reklam Yeriniz